FANDOM


Relacje politlandzko-litwiańskie - ogół stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Politlandii a Księstwem Litwiańskim.

Historia relacji Edytuj

Stosunki politlandzko-litwiańskie są bardzo napięte, w szczególności od drugiej połowy lipca 2016 roku. 98% homoseksualistów uciekło do Księstwa Litwiańskiego. Państwo to ustawiło swoje wojska na granicy, jednak w konsekwencji zabiegów dyplomatycznych ustępującego wówczas ministra spraw zagranicznych Marka Dobrzańskiego oraz wojskom Politlandzkiej Armii Ludowej Thomasa Thomasa zapowiedziało niepodejmowanie działań zbrojnych przeciwko Politlandii. MSZ Księstwa Litwiańskiego poinformował, że ich państwo nienawidzi Politlandii.

22 sierpnia Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof K. Pasternak zapowiedział, że zamierza odnowić i poprawić relacje z Księstwem Litwiańskim.

Oficjalne wizyty Edytuj

  • 22 lipca 2016 - spotkanie Premier Politlandii Justyny Hirowskiej z Wielkim Kanclerzem Księstwa Litwiańskiego Giedyminem (w Politlandii)