FANDOM


Rada Ministrów II kadencji - gabinet pod kierownictwem najpierw Krzysztofa Konrada Pasternaka, później pod kierownictwem Koziego Mleka. Ministrowie zostali powołani w dopiero ponad 2 dni po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych.

Skład Rady Ministrów Edytuj

  • Prezes Rady Ministrów - Kozie Mleko
  • Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych - Florentyna Kane
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dawid Klimkowski
  • Prokurator Generalny - Jakub Kotyza
  • Minister Obrony Narodowej - Thomas Thomas
  • Minister Gospodarki - Piotr Rynkiewicz
  • Minister Finansów - Justyna Hirowska