FANDOM


Rada Ministrów III kadencji - gabinet pod przewodnictwem premiera Piotra Rynkiewicza. Był to pierwszy gabinet pod przewodnictwem osoby spoza kręgu związanego z demokraté. Urzędował od 8 do 21 sierpnia 2016 roku.

Skład Rady Ministrów Edytuj

  • Prezes Rady Ministrów: Piotr Rynkiewicz [L]
  • Minister Finansów: Kuba Mikołajczyk [L]
  • Minister Gospodarki: Justyna Hirowska [L]
  • Minister Spraw Zagranicznych: Patryk Patryk [L]
  • Minister Spraw Wewnętrznych: Julia Miła [PN]
  • Minister Obrony Narodowej: Paweł Oleśnicki [PN]

Zmiany w rządzie Edytuj

Po odwołaniu Patryka Patryka, na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych powołano Artura Sokołowskiego, po odwołaniu Pawła Oleśnickiego ze stanowiska Ministra Obrony Narodowej powołany został Thomas Thomas, po odwołaniu Kuby Mikołajczyka ze stanowiska Ministra Finansów, premier funkcję tę pełnił osobiście, a po odwołaniu Julii Miłej ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko to powołano Neville'a Cavendisha.