FANDOM


Konfederacja Libertas - centroprawicowe ugrupowanie polityczne. W trzeciej i czwartej kadencji sprawowało władzę w Politlandii. Przewodniczącym jest Jakub Kotyza.

Lista członków Edytuj

Imię i nazwisko Doktryna Stanowisko w IV kadencji
Jakub Kotyza centroprawica Prezes Rady Ministrów
Artur Sokołowski centrum Minister Obrony Narodowej
Krzysztof Konrad Pasternak centroprawica Minister Spraw Zagranicznych
Piotr Rynkiewicz centroprawica -
Dawid Klimkowski prawica poseł na Sejm
Thomas Thomas prawica Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kuba Mikołajczyk centrum poseł na Sejm
Patryk Patryk centroprawica Wiceprezes Rady Ministrów
Justyna Hirowska centroprawica Minister Finansów
Neville Cavendish prawica -

Historia ugrupowania Edytuj

Pierwsza kadencja Sejmu Edytuj

W pierwszej kadencji Sejmu partia w wyborach zajęła 4. miejsce w wyborach parlamentarnych, zdobywając 3 mandaty. Kandydatem partii w drugiej turze wyborów prezydenckich był Piotr Rynkiewicz, który rywalizację przegrał z Arturem Sokołowskim.

Druga kadencja Sejmu Edytuj

Konfederacja Libertas zajęła 3. miejsce w wyborach parlamentarnych, zdobywając poparcie rzędu 24% i 4 mandatów. Na partię głos oddało 8 osób.

Trzecia kadencja Sejmu Edytuj

Libertas wygrała wybory parlamentarne, uzyskując 10 głosów, 28% poparcia i 5 mandatów. Premierem został przewodniczący Konfederacji, Piotr Rynkiewicz.

Czwarta kadencja Sejmu Edytuj

Partia uzyskała 36% poparcia, 12 głosów i 6 mandatów w Sejmie. Po raz drugi ugrupowanie otrzymało misję formowania rządu. Premierem został nowy przewodniczący partii - Jakub Kotyza.

Deklaracja programowa Edytuj

Ustrój

1.Opowiadamy się za prostym i zrozumiałym dla każdego obywatela prawem oraz zwiększeniem roli demokracji bezpośredniej w zarządzaniu państwem.

2.Uważamy, że należy wprowadzić system prezydencki lub półprezydencki w miejsce obecnego systemu parlamentarno-gabinetowego.

3.Zdecydowanie sprzeciwiamy się biurokracji oraz dublowaniu stanowisk rządowych.

Prawo

4.Jesteśmy za wprowadzeniem kary śmierci za umyślne zabójstwo w przypadku egzystencji niezbitych dowodów popełnienia przestępstwa.

5.Optujemy za powszechnym dostępem do broni oraz zezwoleniem na jej użycie w obronie koniecznej.

6.Jesteśmy za zmniejszeniem ingerencji państwa w wychowywanie dzieci przez rodziców.

7.Uważamy, że więźniowie powinni sami pracować na własne utrzymanie, sprzeciwiając się finansowaniu ze strony państwa.

8.Opowiadamy się za stosowaniem represji wobec przestępców w miejsce szkodliwej dla obywateli prewencji.

9.Jesteśmy przeciwni aborcji oraz "małżeństwom" homoseksualnym, stojąc na straży tradycyjnej rodziny.

Gospodarka

10.Zamierzamy wprowadzić zasadę zadłużania państwa, na mocy której wydatki państwa nie będą mogły przekraczać jego dochodów.

11.Sprzeciwiamy się wobec wysokich podatków oraz wydatków państwa, chcemy pozostawić jak najwięcej pieniędzy w kieszeniach obywateli.

12.Chcemy, aby gospodarka opierała się na innowacyjności, zamierzamy wprowadzać nowoczesne rozwiązania do tej dziedziny.

13.Jesteśmy zdecydowanie przeciwni obowiązkowej składce ubezpieczeniowej.

14.Zamierzamy sprywatyzować służbę zdrowia, a także edukację, wprowadzając bon edukacyjny dla najbiedniejszych uczniów.

Zagranica

15.W polityce zagranicznej zamierzamy kierować się przede wszystkim naszą racją stanu, stawiając ją nad interes zagranicznych biurokratów.

16.Optujemy za stworzeniem sojuszu regionalnego z państwami, którym zależy na dwustronnej współpracy.

Wojsko

17.Jesteśmy za silną armią zawodową oraz finansowaniem jej z budżetu stale na wysokim poziomie.

18.Zamierzamy rozwijać silny, krajowy przemysł zbrojeniowy oraz wprowadzać nowoczesne rozwiązania militarne.

19.Chcemy, aby nasza armia dysponowała bronią atomową oraz wodorową.