FANDOM


Demokrate

demokraté - partia polityczna zarejestrowana 1 lipca 2016 roku. Jej założycielem był Krzysztof K. Pasternak, a obecnym przewodniczącym jest Kozie Mleko. W pierwszej i drugiej kadencji partia sprawowała władzę w Politlandii. Z demokraté wywodzi się również były prezydent Artur Sokołowski.

Członkowie partii Edytuj

Aktualnie ugrupowanie liczy sobie 2 członków:

  • Kozie Mleko
  • Kazimierz Piastowicz.

Obaj gracze są nieaktywni.

Historia ugrupowania Edytuj

Pierwsza kadencja Sejmu Edytuj

W pierwszej kadencji demokraté nie udało się zdobyć wystarczającej większości do samodzielnego sprawowania rządów. Utworzono koalicję z Konfederacją Libertas. Premierem został Krzysztof K. Pasternak.

20 lipca Pasternak zrezygnował ze stanowiska premiera na rzecz Justyny Hirowskiej, członkini demokraté, dotychczasowej minister gospodarki. Pod koniec kadencji utworzyła ona własne ugrupowanie polityczne.

Druga kadencja Sejmu Edytuj

Również w drugiej kadencji partia nie uzyskała wystarczającej większości do samodzielnego sprawowania władzy. Premierem został Krzysztof Pasternak, jednak władza została przekazana Koziemu Mleku.

Trzecia kadencja Sejmu Edytuj

Demokraté straciło władzę w Politlandii po miesiącu rządów. Uzyskało jeden głos mniej, niż zwycięzcy, zdobywając 25% poparcia i 5 mandatów.

Czwarta kadencja Sejmu Edytuj

W czwartej kadencji ugrupowanie praktycznie upadło. Odeszli z niego wszyscy członkowie, usunięty został klon z Instytutu Bendyka i pozostało dwóch nieaktywnych członków. Partia uzyskała zerowe poparcie w wyborach.

Zarys programowy Edytuj

Sprawy gospodarczo – ekonomiczne
1. Wprowadzenie podatku liniowego. 2. Minimum procedur dla zakładających działalność gospodarczą. 3. Sprywatyzowanie przedsiębiorstw państwowych z wyjątkiem tych, które są ważne z punktu strategicznego i społecznego (przemysł energetyczny, paliwowy). 4. Dopuszczamy możliwość przejęcia szpitali i szkół celem przekształcenia ich w spółki z kapitałem prywatnym. Warunkiem przekształcenia będzie dotychczasowe zachowanie ich pierwotnej funkcji. 5. Pełne wspieranie alternatywnych źródeł energii. 6. Uniezależnienie się od państw zewnętrznych w sprawach surowcowych. Nasze państwo powinno być samowystarczalne. 7. Powołanie prywatnych ubezpieczycieli społecznych. 8. Emerytury dla kobiet od 63 roku życia, dla mężczyzn od 65 roku życia. Wcześniejsze emerytury od 60 roku życia. 9. Stworzenie Centralnego Funduszu Rezerwowego z tytułu usuwania skutków powodzi lub innych klęsk żywiołowych. 10. Prywatne media – z zastrzeżeniem, że nadawca ma obowiązek udostępnienia czasu antenowego na orędzia, debaty, przemówienia itp.

Sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość

1. W kwestiach światopoglądowych dajemy pełną wolność członkom partii. 2. Utworzenie struktur Policji, Biura Ochrony Polityków. Jednostki te muszą być podległe Ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. 3. Dostęp do broni. Dostęp do broni dla każdego obywatela po uzyskaniu pozwolenia oraz po zaliczeniu specjalnych testów psychologicznych. 4. Przejrzystość życia publicznego w Państwie. 5. Wprowadzenie edukacji na zasadzie : - od 1-3 klasy – edukacja wczesnoszkolna - od 4-6 klasy – edukacja podstawowa - 3 letnie gimnazja - trzyletnie szkoły zawodowe, czteroletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie licea profilowane, czteroletnie technika. - Państwowe Szkoły Wyższe, Prywatne Szkoły Wyższe. 6. Prywatne Szpitale i Przychodnie z zastrzeżeniem, że muszą one pełnić swoją podstawową misję społeczną. Prywatne lecznice zdrowia mają na celu odciążenie budżetu centralnego i poprawy stanu służby zdrowia. 7. Opracowanie przejrzystego Kodeksu Praw, który musi być dopracowany do realiów gry. 8. Niezawisłe i bezstronne sądy. Przejrzysty Regulamin Sądu, zrozumiały dla przeciętnego obywatela naszego państwa.

Sprawy zagraniczne

1. Współpraca z krajami zagranicznymi na zasadzie zrównoważonego dialogu. 2. Aktywna działalność naszego Państwa na arenie międzynarodowej. Nasz kraj musi być ważnym i strategicznym partnerem, nie można dopuścić byśmy byli tzw. krajem gorszego sortu. 3. Zacieśnienie współpracy z naszymi sąsiadami. 4. Powstanie sojuszu państw w sferze polityki energetycznej i ekonomiczno – gospodarczej. 5. Musimy dążyć do zwiększenia praw naszych obywateli poza granicami kraju. 6. Uniezależnienie się od krajów sąsiednich.


Polityka obronna

1. Armia zawodowa. 2. Stworzenie wraz z krajami sąsiednimi tzw. Międzynarodowych Sił Szybkiego Reagowania na wypadek ataku z zewnątrz. 3. Stworzenie sojuszu obronnego wraz z krajami sąsiednimi. Sojusz będzie miał za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo w regionie. 4. Silna i nowoczesna armia.