FANDOM


Artur Sokołowski - polityk centrowy, były członek demokraté, obecnie członek Konfederacji Libertas. Pierwszy Prezydent Politlandii, Minister Spraw Zagranicznych III kadencji, Minister Obrony Narodowej IV kadencji, poseł na Sejm IV kadencji.

Działalność polityczna Edytuj

Przed wyborami prezydenckimi Edytuj

Sokołowski jest drugim, po Krzysztofie Konradzie Pasternaku zarejestrowanym graczem. Legitymuje się peselem 18. 1 lipca 2016 roku dołączył do demokraté. 6 lipca rozpoczął kampanię wyborczą przez wyborami prezydenckimi 10 lipca. Jest również twórcą i Prezesem Naczelnego Urzędu Statystycznego.

Kampania prezydencka Edytuj

Artur Sokołowski w kampanii wyborczej rywalizował z Davidem Ferrero i Piotrem Rynkiewiczem. Proponował m.in. pakiet rozwiązań legislacyjnych, stabilne rządy, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Hasłem kampanii było "Przyszłość-Wolność-Rozwój". Sokołowski zawiesił również prowadzenie Naczelnego Urzędu Statystycznego.

Prezydentura Edytuj

Artur Sokołowski został prezydentem po drugiej turze wyborów prezydenckich, dnia 14 lipca 2016 roku o godzinie 15:00. Tego samego dnia wygłosił Orędzie inauguracyjne i przedstawił skład Gabinetu Prezydenckiego. Spotkał się on z ogromną krytyką i powszechnym sprzeciwem, między innymi ze względu na Ibrahima Al-Karima, który miał zostać szefem GP, a także Davida Ferrero, doradcy ds. zagranicznych. Sokołowskiemu zarzucano tendencyjność, działanie na szkodę własnej partii, brak strategii, a także "promowanie homoseksualnego lobby". Afera z gabinetem i Sokołowskim w roli głównej ucichła po kilku dniach. W dniu ogłoszenia wyników odwołano również Ibrahima Al-Karima ze stanowiska szefa GP. Prezydent odwołał również Janusza Kownackiego ze stanowiska doradcy ds. obronności z powodu braku aktywności, a jak się również okazało, zbanowania za multikonta.

Doradcą ds. gospodarczo-finansowych został Christopher Roxerhood, który również był krytykowany jako wybór Prezydenta w związku z prowadzeniem przez niego organizacji prohomoseksualnej.

Sokołowski został oskarżony o romans ze swoim doradcą, co jednak nie potwierdziło się. Był również oskarżony o uległość i bycie sterowanym przez Davida Ferrero, swojego doradcę ds. zagranicznych.

W dniach 17-19 lipca zarządzał referenda ws. nazwy państwa. Wybrane przez niego nazwy zostały określone jako tendencyjność, mimo, że dwie z nich powtarzały się najczęściej spośród propozycji.

18 lipca Sokołowski na Prezesa Sądu Najwyższego powołał Tomasza Andrzejewskiego i odbył spotkanie z Przewodniczącym Europejskiego Kongresu Afrykańczyków. 19 lipca natomiast odwołał Davida Ferrero ze stanowiska doradcy. Dzień później w jego miejsce powołał Patryka Patryka, który zajął się jednocześnie szefowaniem Gabinetu Prezydenckiego.

Przed północą, 22 lipca 2016 roku zarządził powszechną mobilizację wszystkich oddziałów obrony narodowej i skierował je do Odnogu w związku z informacją od wywiadu jednego z bliskich państw, że wojska WRK zbliżają się do granicy Politlandii.

23 lipca wybuchła wojna, wojska bolszewików zaatakowały Politlandię mimo wcześniejszych zabiegów dyplomatycznych ze strony ówczesnego doradcy Davida Ferrero.

Przed północą ujawniono skandal z udziałem Sokołowskiego, który rzekomo miał przekroczyć swoje uprawnienia i nakłaniać do odwołania Ministra Finansów Koziego Mleka. Sokołowski tłumaczył to pilną potrzebą wykonania przelewu do Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z działaniami wojennymi. Sprawa miała trafić na wokandę w drugiej kadencji Sejmu. Sprawę ujawnił sam zainteresowany - MF Kozie Mleko.

Sokołowski podpisał tego dnia Regulamin Sądu, Kodeks Praw i Ustawę o dostępie do broni palnej.

Wieczorem 23 lipca ustanowił Order Wstęgi Wojennej. 24 lipca skierował Siły Zbrojne do Krokewa oraz pozostawił cześć w Stolicowie. Postanowienie wydał po informacji o zakupieniu sprzętu wojskowego na prośbę Ministra Obrony Narodowej Thomasa Thomasa.

Tego samego dnia powołał Sztab Generalny, w skład którego weszli Thomas Thomas, Marek Dobrzański, Patryk Patryk i Piotr Rynkiewicz. Został oskarżony o wydanie rozporządzenia niezgodnie z Konstytucją, a wniosek do Prokuratura Generalnego złożył w tej sprawie Ariel von Persill.

Pod koniec swojej prezydenckiej kadencji spadła jego aktywność, co prawdopodobnie przyczyniło się do negatywnego odbioru jego działalności.

Jego prezydentura oceniana była dość negatywnie, głównie w związku z niezrealizowanymi planami legislacyjnymi, które były zapowiadane.

13 sierpnia o godzinie 12:00 przestał być Prezydentem Politlandii. W drugiej turze wyborów prezydenckich został pokonany przez Bronisława Malanowskiego.

Wizyty zagraniczne Edytuj

Artur Sokołowski jako prezydent udał się z wizytą do Kraju Żółtków, Konfederacji Stanów, Republiki Wojarzów i Mugolandii.

Po prezydenturze Edytuj

Minister Spraw Zagranicznych Edytuj

Sokołowski został 17 sierpnia Ministrem Spraw Zagranicznych za Patryka Patryka. W tym czasie przedstawił na Forum Rady Ministrów Ustawę o ambasadach oraz zorganizował wizytę Ministra Spraw Zagranicznych Żółtków w Stolicowie. Wizyta zakończyła się sukcesem dyplomatycznym.

Minister Obrony Narodowej Edytuj

W IV kadencji otrzymał mandat posła na Sejm Politlandii. 22 sierpnia, po wygranej Konfederacji Libertas został powołany na stanowisko Ministra Obrony Narodowej. Przedstawił projekt Ustawy o bazach wojskowych i Nowelizację Ustawy o Armii (autorstwa Patryka Patryka), zorganizował trzydniowe manewry w Politlandii z udziałem żołnierzy z łącznie 11 państw, a także zawiązał współpracę militarną z Mugolandią i Wojarzami w ramach jeszcze nieformalnego Trójkąta Krokewskiego.